Algemeen

 

260 groepen en 36.000 leden vormen samen KSA, één van de grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen! Onze werking is gebouwd op vier kernwaarden: spelen, groeien, verbinden en engageren.

Wekelijks genieten de leden in hun KSA-groep, samen met leeftijdsgenoten, van creatieve spelen met een goed uitgewerkt concept en tot een verbeelding sprekende inkleding. We kunnen daarvoor rekenen op het engagement en de verantwoordelijkheid van duizenden jongeren. KSA biedt hen de nodige (leer)kansen, voorziet de nodige ruimte om te experimenteren, verantwoordelijkheden op te nemen, talenten te ontwikkelen, competenties aan te scherpen, grenzen te verleggen …

Onze werking is een ontmoetingsplaats waar unieke banden worden gesmeed, waar leden voor elkaar door het vuur gaan. KSA, dat is samen op weg gaan, samenwerken, intens vertrouwen in de ander, kunnen rekenen en bouwen op elkaar, samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. We doen dat met respect voor de K in onze naam, rekening houdend met de eigenheid van elk individu en elke groep. Er ontstaan vriendschappen voor het leven!

Bij KSA vormen we ook een kritische mening en proberen we die uit te dragen. We zetten onze frisse en vernieuwende ideeën om in krachtige acties. Het enthousiasme en engagement van elke KSA’er draagt bij aan de versterking en uitbouw van onze KSA-groepen en -werking, maar ook aan een betere samenleving. Het amusement dat kinderen en jongeren telkens uit elk spel halen, geeft hen goesting om zich te engageren en de spelvreugde aan anderen door te geven.

 

 

Sloebers
Trimesterplanning Sloebers

Leeftijd: 6-8 jaar (1° en 2° leerjaar)

De jongste leden van onze beweging noemen we de Leeuwkes, Kabouters of Sloebers. KSA betekent voor hen spelen, spelen en nog eens spelen. Ze kunnen zich op elke activiteit verwonderen over de nieuwe ervaringen die ze opdoen. Hun levendige fantasie zorgt ervoor dat ze op reis kunnen naar eender waar, met eender wie, om eender welk probleem op te lossen. Leid(st)ers zijn tijdens deze reizen hun troost en toeverlaat.

Sloebers zijn meisjes van het eerste en tweede leerjaar die elke zaterdag van 14 tot 16 uur komen naar de Kouter om te ravotten met hun beste vriendinnen!

Wat doen we dan allemaal?

  • themaspel
  • sport en spel
  • knutselen
  • koken…

En noem maar op!

We hebben ook een sloeberlied, dat gaat als volgt:


Stepi dam do do
De sloebers doen het zo
Met een fijne lach
Een reuzegoeidag
En doedeldoedeldoedeldoedeldamdom
Sloebers zijn is reuzefijn
Harlekijn!

Kastaers
Trimesterplanning Kastaers

Leeftijd: 8-10 jaar (3° en 4° leerjaar)

De Kastaers zitten halfweg hun carrière op de lagere school en zijn niet langer de jongste leden van KSA. Het is een enthousiaste bende die geregeld al echt samen kan spelen. De spelletjes worden al wat complexer. Lang stilzitten is niet aan hen besteed, in onze jeugdbeweging kunnen ze bewegen en vanalles uitproberen wat thuis niet kan.

Wat hier volgt is de persoonsbeschrijving van een goeie kastaer:

Kastaers zijn niet langer de jongste leden van de KSA, en houden ervan zich eens goed uit te leven. Lang stil zitten is zeker niet aan hen besteed! Ze vormen een enthousiaste groep die samen houdt van eens lekker ravotten tijdens een bosspel, in de verkleedkoffer duiken voor een sluipspel, of hun kennis bovenhalen tijdens een spannende quiz. Ook lachen is één van hun favoriete hobby’s! En dit alles onder het liefhebbend oog van hun leiding!

 

Roodkapjes
Trimesterplanning Roodkapjes

Leeftijd: 10-12 jaar (5e en 6e leerjaar)

De Jonknapen, Roodkapjes en Joro's vinden in KSA vooral spanning en actie. Ze mogen al eens zelf het initiatief nemen om de acitiviteiten in te vullen. Al houdt de leiding steeds een oogje in het zeil.  Ze zijn de waaghalzen van KSA die graag in compititie met elkaar treden. In de jeugdbeweging mogen ze echt bij de groep horen en nieuwe vrienden leren kennen.

Jimmers

Leeftijd: 12-14 jaar (1° en 2° secundair)

De leden van 12 tot 14 jaar heten in KSA de Knapen, Jimmers en Knimmers. Ze zijn stilaan 'groot' geworden en mogen de echte wereld gaan verkennen. Ze gebruiken de vrijheid die ze genieten als pubers om op avontuur te trekken. Ook in KSA kunnen ze met vanalles gaan experimenteren. Deze groep avonturiers is al redelijk zelfstandig geworden in al wat ze doen. Aangezien Knapen, Jimmers en Knimmers volop zichzelf aan het ontdekken zijn, leidt dit geregeld eens tot kleine crisissen waar de leid(st)er als moderator nodig is. De activiteiten worden al heel wat avontuurlijker en de vriendengroep heel wat hechter!

Simmers

Leeftijd: 
Leeftijd: 14-16 jaar (3° en 4° secundair)

 

KSA wordt Simmers een ontmoetingsplaats met vrienden. Ze willen soms eens stilzitten om wat gezellig te babbelen, maar trekken er even graag samen op uit om de meest uiteenlopende stunts te beleven. De leid(st)ers zetten activiteiten op die een uitdaging vormen voor de leden en hen uitnodigen om samen te werken om hun doel te bereiken. Er wordt al heel wat verantwoordelijkheid doorgespeeld naar de leden en de groep mag geregeld zelf één en ander organiseren. In KSA mogen ze zichzelf zijn, los van de doordeweekse verplichtingen en verwachtingen.

16+

Leeftijd: 16 jaar (5° secundair)
 

 

Eens je 16 bent geworden in KSA, kom je bij de 16+’ers terecht. Voor hen worden nog heel wat activiteiten georganiseerd, maar ze leren ook de kneepjes kennen van het leiding-zijn. Ze zijn actief bezig een eigen identiteit op te bouwen en daarin kan KSA een belangrijke rol spelen. Ze nemen een zeker engagement op binnen de groep en hebben inspraak in de richting die het uit moet. Ze maken plannen en keuzes voor de toekomst en denken na over de maatschappij en hoe die er zou moeten uitzien. Als jongeren kiezen ze ervoor zelf de handen uit de mouwen te steken en een steen(tje) bij te dragen. Daarnaast draait het natuurlijk vaak om gewoon in groep plezier maken en je eens uitleven, zonder je al te veel te moeten aantrekken van de eisen van de 'volwassen wereld' (het blijft nog altijd jeugdbeweging).

Pimpampoentjes
Trimesterplanning Pimpampoentjes

Leeftijd: 3de kleuter

Deze groep is uniek aan KSA de Kouter. Als jongste van de KSA maak je kennis met wat de KSA allemaal inhoudt. Je leert veel nieuwe vriendinnetjes kennen en gaat op een zeer speelse manier om met elkaar. Er gaat een nieuwe wereld voor je open, en wat voor een wereld. Al gauw hebben ze de smaal van de KSA helemaal te pakken en staan ze te springen om de volgende jaren als echt KSA'sters door het leven te gaan. De pimampoentjes knutselen, quizen, bakken, tekenen maar vooral spelen veel buiten. Zo laten ze even de tablet en de televisie in slaapmodus en worden ze zelf springlevend.